drużyna

Czym zajmuje się psycholog sportowy?

Psychologia to dziedzina, która dotyczy każdej strefy życia człowieka – często łączymy ją z naszym życiem osobistym, ale również prężnie rozwijają się dziedziny takie jak psychologia biznesu czy psychologia sportu. Warto w szczególności przypatrzeć się bliżej tej ostatniej – czym ona jest i kim jest psycholog sportowy?

(więcej…)